Mini-kidsdance    1

voor kleuters vanaf 2,5 jaar

Instapklas & 1e kleuterklas

 

MINI-KIDSDANCE

In deze lessen wordt er op een speelse manier, rond verschillende thema's gewerkt. Basisontwikkeling, bewegen op muziek en plezier staat in deze danslessen centraal.

Mini-kidsdance    2

voor kleuters van de 2e en 3e

kleuterklas

 

 

Deze danslessen richten zich  op de belevingswereld en motorische mogelijkheden van kleuters.   

Een actieve opwarming wordt gevolgd door allerlei verschillende dansactiviteiten op muziek.

Beweegverhalen, spelvormen en  thema-lessen    komen aan bod.

We gaan  in onze   lessen op een speelse en aangepaste manier aan de slag om onze kleuters   te laten kennismaken met de wondere wereld van dans. 

Dit doen we met oog    op verbeteren van de motoriek, verhogen van het lichaamsbesef en uiteraard het beleven van dansplezier.

 

Deze lessen verlopen volgens een herkenbare lesstructuur, waardoor de kleuters zich al snel op hun gemak voelen. Onze kapoenen krijgen allerlei leuke oefeningen om het bewegen te stimuleren.

We dansen met  leuk didactisch materiaal en volgen al dansend een parcours waarbij basisbewegingen centraal staan.

We leren kruipen, lopen, springen, balanceren,... Allemaal bewegingen die aan de basis liggen van dans.

Kindjes die nog niet naar school gaan, moeten nog even wachten om te starten. Maar later in het dansjaar invallen kan zeker en vast.

Copyright 2020 Dansstudio Wagner